Tilbage til startsiden om Museet for Religiøs Kunst...Museet for Religiøs Kunst  
Strandvejen 13
7620 Lemvig

Tlf. nr. 97 81 03 71
Fax 97 81 00 67

Tidligere udstillinger :

Klik for større billede...Peter Brandes
Næsten intet - dine sår, mine sår.

Peter Brandes' værker var udstillet på Museet for Religiøs Kunst i juni måned. Det var så stor en succes, at udstillingsperioden blev forlænget til d. 25. juni 2000, hvor det var muligt at møde den 56 årige kunstner personligt - her var der rig mulighed for at høre om tankerne bag hans påskebilleder.

 

Klik for større billede og mere info...Georges Rouault
Sort lys.

Den verdensberømte franske maler og grafik- er udstillede på Museet for Religiøs Kunst fra d. 1. juli 2000 til d. 20. august 2000.

 

Klik her for større billede og mere info...Dronningens vignetter

Fra d.17.nov. 2000 og året ud har museet i samarbejde med Dansk Bibelselskab en præ- sentation af den nye såkaldte "Dronninge- bibel", der udgives både på dansk, færøsk og grønlandsk.

 

Klik her for større billede og mere info...Kirsten Justensen
JEG HAR HØRT

Fama og den hellige Katrine med følge

 

Denne vinters 2001 udstilling bliver en collage af før sete og helt nye værker. Ved et besøg på museet kan man derfor både opleve genkendels- ens glæde og over- raskelsens fryd. Ef- ter efterårsferien går museet fra 26. oktober i vinterperioden over til en mere begrænset åbningstid, nemlig lørdage og søndage 13-17. Grubber og selskaber kan få adgang uden for åbningstiden ved henvendelse til museet.

 

Forårsudstilling
23/3 - 26/5 2002

Klik for større billede og mere info....Det er første gang, en udstilling har koncentreret sig om Arne Haugen Sørensens religiø- se billeder, som der er blevet flere og flere af i de seneste år. Siden 1984, hvor Immanuelskirken i Kolding som den første fik en udsmykning, er der nu mulighed for at opleve Arne Haugen Sørensens udsmykninger i 10 kirker, spredt ud over landet, blandt andet i Ringkøbing - og der er flere undervejs. 

 

Efterårsudstilling
24.august til 1. november 2002

Klik for større billede og mere info.... "Gru og glæde".

- gotik i fortid og nutid.

- eller med Kingo: Sorrig og glæde de vandre til hobe - før som nu. Meget er forandret. Dog synes grundlæggende vilkår for den menneskelige eksistens uforandret. Det er det samme udtryk for smerte, lidelse og frygt, men også stille glæde, fryd og forundring over tilværelsen, der møder os i kunsten gennem tiderne. Da Bodil Kaalund en kold vinterdag gik rundt i Nationalmuseets ma- gasiner mellem figurer fra Middelalderen, der mere eller mindre fragmenterede hang på tremmevæggene, påhængt en seddel med inventarnummer, slog det hende, at disse figurers kunstneriske udtryk  lever videre i den senere, ja i den seneste kunst. Dengang var materialet træ, ofte bemalet, i dag kan materialerne være meget forskellige. Alligevel anes der en sammenhæng.

 

Karl Isakson - Religiøse og mytoligske motiver 24. maj - 17. august 2003

Se mere info her...Sommerens særudstil- ling med værker af den svenskfødte billedkunst- ner Karl Isakson (1878 - 1922) fokuserer på kunstnerens religiøse og mytologiske motiver. I 125-året for hans fødsel har Museet for Religiøs Kunst ønsket at fokusere på en knap så velkendt side af Isaksons kunstneriske virke, som så vidt vides ikke før har været genstand for en samlet udstilling. 

 

Vinterudstilling
25. oktober - 29. februar 2004

Den faste samling rummer mange fine værker, der tåler gensyn. Det er på tide igen at hænge alle Bodil Kaalunds Bibelillustrationer op, så man kan få lejlighed til at studere dem i sammenhæng. Også flere af kunstnerens oliebilleder vil komme frem. Mange sætter stor pris på Peter Brandes' Gotlandske suite og hans påskebillede. Derfor vil de også komme op at hænge sammen med Leif Lages fine påskebilleder, der normalt befinder sig på museets kontor. Museets samling rummer flere skulturer af Nicolaus Wehding. Også de vil vinteren over få deres plads i udstillingslokalerne.
Den østlandske samling er omfattende, og pladshensyn gør, at den oftest kun bliver vist i uddrag. I vinter vil det første store udstillingslokale blive reserveret til de grønlandske værker. Selv om det ikke betyder, at alt kommer frem, vil det dog komme til at dreje sig om et større udvalg af denne spændende samling.

 

Maja Lisa Engelhardt

29. maj - 29. august 2004

Det er med stor glæde, at Museet for Religiøs Kunst i samarbejde med Nivaa- gaards Malerisamling kan præsentere billedkunstner- en Maja Lisa Engelhardts hovedværker fra 1988 frem til i dag på en stor særudstilling. Grunden til at netop de to museer har indledt et samarbejde om en udstilling af Maja Lisa Engelhardts kunst, udspringer af hendes eget kunstneriske univers. Nivaagaards Malerisamling rummer en stor samling af landskabsmalerier fra hollandsk og dansk guldalder, og det er da også her, at Maja Lisa Engelhardt tager sit udgangspunkt.


Foto : Tony Nielsen

Klik her for større billede og mere info...Marc Chagall

Nok Museets største succes til dato...

 

Klik for mere info...Ikoner
En bro til himlen

Religiøse ikoner kan findes i de ortodokse kirker; - for en ortodoks kristen er ikonerne noget helligt, der skal prises og æres.

 

Klik her for at komme tilbage...Bodil Kaalund 
- der skyder en kvist. Uddrag af 30 års kirkeudsmykninger.

 

 

 

 

Klik her for flere oplysninger...William Heinesen

På udstillingen viser museet både malerier, akvareller, tegninger og papirklip.

 

 

 

Passionstoner
25. august - 21. oktober 2001

Klik for mere info...I udstillingen "Passions- toner", der vises på museet, præsenterer man en række store kunstnere. Der er billeder, vævninger og skulpturer af så forskellige kunstnere som Olivia Holm-Møller, J.A. Jerichau, Ásmun- dur Sveinsson, Hanna Ryggen, Saámal Joensen-Mikines, Sigurjón Ólafsson, Robert Jacobsen og Svend Wiig-Hansen.

 

Sommerudstilling
1. juni til 18.august 2002

Klik for større billede og mere info.... "Karen Blixen som billedkunstner".

Karen Blixens forfatter- skab er verdensberømt og præget af stærke lidenskaber, som blandt
andet hendes "Seven Gothic Tales" røber. Det er mindre kendt, at hun også var en fremragende billed- kunstner. Det viser sommerens udstilling, der er blevet til i et samarbejde med Blixen Museet, Det Kongelige Bibliotek og Den Kongelige Afstøbningssamling.

 

Vinterudstilling
9. november til 23. februar 2003

"Bodil Kaalund - et billede af kunstnerens udvikling gennem årene".

Museets kurator Dagmar Nyboe Rasmussen har i kunstnerens hjem udvalgt ca. 60 værker til ophængningen. Den besøgende tages med på en vandring gennem mere end 50 års kunstnerliv, og der vises samtidig en række af de temaer eller motivkredse, der har optaget undervejs, således beskrives udstillingen kort i Lokalavisen.

 

Klik for større billede og mere info....Forårsudstilling
1. marts - 18. maj 2003

Bornholmermalerne

En udstilling med bl.a. Kristian Zartmann, Oluf Høst, Michael Ancher, Niels Leergaard, Holger Drachmann, Kresten Iversen, Karl Isakson, Richard Mortensen, Asger Jorn, Olaf Rude, Edvard Weie og Inge Lise Westmann.

 

Torbjørn Olsen 23/8 - 22/10 2003

Tro - menneske - natur blev i foråret vist i Løgumkloster. På Museet for Religiøs Kunst samles værkerne under ét tag, og foruden de 45 værker, der hidtil har været vist, kan man i Lemvig præsentere forarbejdet til det fantastiske nadverbillede i Haldórsvík Kirke. På grund af værkets anseelige størrelse vises dette kun i Lemvig. Også forarbejderne til de 2 andre altertavler, malet af Torbjørn Olsen vil være at se på denne udstilling.

 

Samuel Joensen-Mikines
6. marts - 23. maj  2004

Større billede klik her...

Udstillingen, der er retrospektivt opbygget, viser værker fra den tidlige, melankolske periode i 30´erne, portrætter malet med en sjælden indlevelsesevne og intensitet foruden de dramatiske grindedrabsbilleder. Disse illustrerer også udviklingen af kunstnerens billedsprog fra det rent figurative til det semiabstrakte, hvor næsten kun farven er til stede som eneste kunstnerisk udtryk. I de vældige natur- skildringer træder Mikines for alvor frem som den kolorist, han var. Motiver fra Bornholm og Bovbjerg vidner om hans besøg her og om den kontakt, han fik med henholdsvis Oluf Høst og Jens Søndergaard i 1960´erne.

Størsteparten af de ca. 45 oliemalerier og 20 akvareller er velvilligt udlånt af Færøernes Kunstmuseum. Desuden er der tale om lån fra familien og fra private samlinger på Færøerne og i Danmark.

 

Mere info her...Sven Havsteen-Mikkelsen
4. sep. - 14. nov. 2004

De farve- og stemnings- mættede nordatlantiske landskaber blev både i overført og bogstaveligste forstand baggrunden for Sven Havsteen-Mikkelsens mange kirkeudsmyk- ninger. Det var adoptivfaderen Ejnar Mikkelsen, der sørgede for, at han som helt ung kom til Færøerne og Østgrønland i flere omgange. Drengen ville være maler og hensigten fra faderens side var at få tankerne ledt i andre baner, men det virkede lige stik modsat.

 

Genopdagelsen af Byzans
Skulptur og maleri 1985 - 2005
3.marts - 29. maj 2005

Per Kirkeby har efterhånden ud-smykket flere kirker i Danmark. Frejlev som den første og sidst Sct. Mortens Kirke i Randers, hvor kunstneren har formået at male et af de klassiske alter-tavlemotiver i dansk kirkekunst, Kristus i Getsemane have, ind i en svulstig senbarok ramme. Både i bogstaveligste og mere overført forstand har Kirkeby arbejdet sig ind i en ramme, som er bundet af traditionen og af et bestemt rum i en ganske bestemt liturgisk sammenhæng... Klik her for mere info

Til toppen....Klik her
Startsiden            Område nr.147           Kort 05        Flere Lemvig links